Lextreme w mediach

Nasze artytkuły w prasie branżowej

Projektowane zmiany przepisów dotyczących e-commerce

Artykuł opisuje projekt ustawy, przygotowany wobec obowiązku implementowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady, zmieniającej m.in. ustawę o prawach konsumenta. Artykuł opisuje rozszerzenie obowiązku informacyjnego przedsiębiorcy,
uregulowanie internetowej platformy handlowej oraz nowe zasady informowania o cenie. Autorem artykułu jest adwokat 
Agnieszka Spychalska. Cały materiał jest dostępny w wydaniu 05/2022 Gazety MSP pod adresem  http://gazeta-msp.pl/

Kara umowna naliczana bez terminu końcowego jednak dopuszczalna

Artykuł autorstwa mecenas Joanny Chrostowskiej przygotowany w oparciu o wydaną niedawno uchwałę Sądu Najwyższego, która rozstrzyga istniejącą od lat sprzeczność w orzecznictwie sądów w zakresie możliwości naliczania kary umownej bez określenia terminu końcowego jej naliczania ani kwoty maksymalnej. Materiał dostępny w  wydaniu 04/2022 Gazety MSP pod adresem http://gazeta-msp.pl/

Nowe przepisy o przedawnieniu roszczeń

Artykuł został przygotowany przez adwokat Agnieszkę Spychalską i dotyczy zmiany przepisów o przedawnieniu roszczeń. Publikacja koncentruje się zwłaszcza na zmianie skutków złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, który zawiesi bieg terminu przedawnienia, a nie spowoduje jego przerwania i rozpoczęcia liczenia terminu od początku, jak było dotychczas. Materiał jest dostępny w wydaniu 03/2022 Gazety MSP pod adresem http://gazeta-msp.pl/

Europejski nakaz zapłaty

Mecenas Joanna Chrostowska jest autorem artykułu opisującego relacje gospodarcze z zagranicznym kontrahentem, w szczególności problematykę dochodzenia zaległych płatności. Publikacja obejmuje opis procedury uzyskania europejskiego nakazu zapłaty. Z artykułem można zapoznać się w wydaniu 02/2022 Gazety MSP pod adresem  https://gazeta-msp.pl/

Niezapłacona faktura – czy to już przestępstwo?

Artykuł autorstwa adwokat Agnieszki Spychalskiej, dotyczący działań gospodarczych przedsiębiorców, w tym podejmowania decyzji  w zakresie regulowania zobowiązań i zawierania nowych umów w kontekście przepisów opisujących znamiona przestępstw gospodarczych.  Pełna treść artykułu w wydaniu 01/2022 Gazety MSP pod adresem https://gazeta-msp.pl/

Ile może „kosztować” nieopłacona faktura?

Artykuł napisany przez radcę prawnego Joannę Chrostowską. Materiał wymienia czego może żądać wierzyciel od dłużnika  oprócz kwoty głównej w razie nieterminowych płatności. Artykuł pozwala rozróżnić rodzaje odsetek oraz wskazuje zasady dochodzenia rekompensaty za odzyskiwanie należności. Pełna treść artykułu w wydaniu 12/2021 Gazety MSP pod adresem https://gazeta-msp.pl/

Gdy pracownik jest twórcą – jak zabezpieczyć prawa przedsiębiorcy do utworu.

Artykuł przygotowany przez adwokat Agnieszkę Spychalską. Dotyczy sytuacji prawnej pracodawcy, zależnej od tego czy zatrudnia pracownika tworzącego utwór na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy o świadczenie usług. Publikacja podpowiada kiedy prawa do utworu przechodzą automatycznie, kiedy należy zawrzeć odrębną umowę i na co zwrócić uwagę. Pełna treść artykułu w wydaniu 11/2021 Gazety MSP pod adresem https://gazeta-msp.pl/

Niepewny kontrahent- jak się zabezpieczyć żeby otrzymać pieniądze

Artykuł autorstwa radcy prawnego Joanny Chrostowskiej. Publikacja zawiera wskazówki ułatwiające wierzycielowi uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, a więc stosunkowo szybko i mniejszym nakładem kosztów. Artykuł komentuje podpisanie rachunku przez dłużnika i uznanie długu. Pełna treść artykułu w wydaniu 10/2021 Gazety MSP pod adresem https://gazeta-msp.pl/

Kolejny artykuł w przygotowaniu