Zadatek a zaliczka

Czym różni się zadatek od zaliczki? Zarówno zadatek, jak i zaliczka, zabezpieczają wykonanie umowy. Mogą być zaliczone na poczet świadczeń określonych w umowie. Jeśli nie da się ich zaliczyć, w razie wykonania umowy podlegają zwrotowi.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, w której umowa nie zostaje ostatecznie wykonana. W odniesieniu do zaliczki, w razie niedojścia umowy do skutku, podlega ona zwrotowi w wysokości, w jakiej została uiszczona.

Inne zasady obowiązują przy zadatku. O ile umowa nie stanowi inaczej, w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać dwukrotności zadatku.

Jednakże, w niektórych przypadkach, zadatek będzie zwrócony w wysokości, w jakiej go uiszczono. Dotyczy to rozwiązania umowy oraz wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.