Umowa o dzieło, umowa zlecenie i umowa o świadczenie usług

Czym różni się umowa o dzieło od umowy zlecenie i umowy o świadczenie usług.

Celem umowy o dzieło jest osiągnięcie określonego rezultatu. Wskutek prawidłowego wykonania umowy ma powstać określony wynik prac. Umowa o dzieło powinna zawierać postanowienia charakteryzujące oczekiwane dzieło. Dzięki nim możliwe będzie weryfikowanie dzieła pod kątem ewentualnych wad i sformułowanie roszczeń wywodzonych z niezgodności pomiędzy otrzymanym a zamówionym dziełem.

Umowa zlecenie i umowa o świadczenie usług to umowy starannego działania. Wykonawca nie gwarantuje wyniku swoich prac i nie ponosi odpowiedzialności za efekt, lecz jest zobowiązany do podejmowania czynności dla zleceniodawcy we właściwy sposób. Kodeks cywilny odwołuje się do podejmowania czynności prawnych dla dającego zlecenie.

Umowa o świadczenie usług jest podobna do umowy zlecenie, przy czym obejmuje różne czynności, nie tylko czynności prawne. Umowa o świadczenie usług jest często formą współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.