Obopólna wina za rozwód

Sąd może ustalić, że winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponosi jeden z małżonków, wspólnie oboje małżonkowie albo, że żaden z małżonków nie ponosi winy. Co istotne, przy rozkładzie pożycia małżeńskiego, nie ma winy mniejszej i większej. Przyjmuje się, że jeżeli małżonek zawinił choćby w małej części to jest współwinny temu rozkładowi. Orzeczenie rozwodu z winy obu stron oznacza, że nie można rozróżnić winy większej i winy mniejszej. Małżonek, który zawinił jedną z wielu przyczyn rozkładu pożycia, jest współwinny, chociażby drugi małżonek dopuścił się wielu i to cięższych przewinień. Choćby zatem sąd ustalił w postępowaniu, że jeden z małżonków zawinił w 90 procentach a drugi tylko w 10., sąd orzeknie w wyroku rozwodowym, że oboje małżonkowie są współwinni rozkładu pożycia małżeńskiego.