Kto może być spadkobiercą?

Warunkiem wstąpienia w ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego (czyli dziedziczenia) jest posiadanie przez spadkobiercę zdolności do dziedziczenia. Zdolność taką mają przy dziedziczeniu z ustawy osoby fizyczne, gmina i Skarb Państwa. Do dziedziczenia na podstawie testamentu mogą być powołane bez jakichkolwiek ograniczeń zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, np. fundacja.

Co jednak istotne, spadkobiercą nie może być osoba fizyczna, która nie żyje w chwili śmierci spadkodawcy, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje. Jednakże dziecko, które w chwili śmierci spadkodawcy było już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. Spadkobiercą może być także fundacja ustanowiona w testamencie przez spadkodawcę, pod warunkiem, że zostanie wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu.