Kto dziedziczy z ustawy?

W dziedziczeniu ustawowym najważniejsza jest kolejność dziedziczenia. W pierwszej kolejności do spadku z ustawy powołane są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Jeżeli dziecko spadkodawcy zmarło przed nim, jego udział spadkowy przypadnie jego dzieciom, czyli wnukom spadkodawcy. Gdyby spadkodawca nie miał dzieci, dziedziczą po nim małżonek i rodzice, a jeśli nie miał również małżonka cały spadek przypadnie jego rodzicom. Rodzeństwo otrzyma spadek jeżeli przynajmniej jedno z rodziców spadkodawcy zmarło przed nim. Jeżeli spadkodawca nie miał dzieci, wnuków, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypadanie dziadkom spadkodawcy. Dopiero w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek
przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.