Kiedy sąd może nie orzekać o winie przy rozwodzie?

Zasadą jest, że orzekając rozwód sąd ustala, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego. Z orzekania o winie sąd jest zwolniony tylko w jednym wypadku- jeżeli oboje małżonkowie wspólnie złożą zgodny wniosek o nieorzekaniu o winie. Wystarczające jest by powód w pozwie o rozwód zawarł wniosek o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, a pozwany wyraził zgodę na nieorzekanie o winie.