Jak określić (wyliczyć) wysokość alimentów na dziecko?

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy stanowi, że wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. A zatem, przy określaniu wysokości alimentów należy z jednej strony wyliczyć jakie są usprawiedliwione potrzeby dziecka tj. ile pieniędzy potrzeba na jego utrzymanie. Z drugiej strony wysokość alimentów determinują możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica, tj. zarobki i dochody, jakie rodzic uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych. Zdarza się, że Sąd przy ustalaniu wysokości alimentów nie weźmie pod uwagę rzeczywistych zarobków rodzica, uznając, że ma on możliwość osiągania wyższych dochodów, niż deklarowane.