Jak napisać wezwanie do zapłaty?

W wezwaniu do zapłaty należy dokładnie wskazać osobę dłużnika oraz wierzyciela, określić jaka kwota ma być zapłacona oraz z jakiego tytułu np. niezwrócona w terminie pożyczka czy nieopłacona faktura. Można zażądać także zapłaty odsetek - wówczas trzeba wskazać od kiedy są one należne i w jakiej wysokości. Wezwanie powinno wskazywać termin na zapłatę żądanej kwoty oraz numer rachunku bankowego na jaki ma ona zostać uiszczona. W transakcjach handlowych wierzycielowi przysługuje rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty: 1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych; 2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych; 3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.