Czy podpisywać umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego?

W odniesieniu do niektórych umów, np. sprzedaży nieruchomości, istnieje wymóg, by była ona sporządzona w formie aktu notarialnego. Jednakże wymóg ten nie obowiązuje w przypadku umowy przedwstępnej, co oznacza, że zawarcie umowy przedwstępnej w zwykłej formie pisemnej, bez udziału notariusza, będzie wystarczające. Jednakże, w niektórych przypadkach zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego będzie umożliwiało domaganie się zawarcia umowy przyrzeczonej (np. umowy sprzedaży mieszkania) przez drugą stronę, która z jakiegoś powodu nie będzie chciała jej zawrzeć.