Czy podpisywać porozumienie rodzicielskie?

Porozumienie rodzicielskie to pisemny dokument sporządzany przez rozwodzących się małżonków, dotyczący wychowania wspólnych dzieci, a w szczególności tego kto, kiedy i jak będzie się nimi opiekował, gdzie dzieci będą mieszkały, na jakich zasadach i z jaką częstotliwością dzieci będą spotykać się z drugim rodzicem, jak będą wyglądały kwestie związane z ponoszeniem kosztów utrzymania i wychowania dzieci, czy podejmowania decyzji w istotnych kwestiach dotyczących dzieci. Jeżeli treść porozumienia będzie zgodna z dobrem dziecka, sąd ma obowiązek je uwzględnić. Podpisanie porozumienia rodzicielskiego może znacznie skrócić czas trwania sprawy rozwodowej, stąd jeżeli rozwodzący się rodzice widzą możliwość porozumienia w kwestiach dotyczących dzieci, warto podpisać takie porozumienie rodzicielskie.