Czy były małżonek odziedziczy spadek?

Przy dziedziczeniu ustawowym małżonek i dzieci otrzymują spadek w pierwszej kolejności. Co jednak istotne, koniecznym warunkiem dziedziczenia małżonka na mocy ustawy jest pozostawanie w związku małżeńskim ze spadkodawcą w chwili otwarcia spadku tj. w chwili jego śmierci. Zasada ta nie odnosi się już do byłego małżonka - z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego ustaje małżeństwo, a wraz z nim możliwość dziedziczenia po byłym mężu lub żonie. Oczywiście istnieje możliwość powołania ex męża/ żony do spadku w testamencie, choć to wydaje się mało prawdopodobne, a w praktyce niezwykle rzadkie.